Açık Webinar Konferansları Programı

Gün ve SaatKonferans Bilgisi
15 Haziran 2020, Pazartesi
21:00-22:00
Schneider'in Birinci Sıra Belirtileri
Dr. Kâzım Yazıcı
16 Haziran 2020, Salı
21:00-22:00
İlaç ve Psikoterapiyi En Etkili Biçimde Nasıl Kullanabiliriz?
Dr. Hakan Türkçapar
17 Haziran 2020, Çarşamba
21:00-22:00
Psikiyatrik Hastalıklarda Aralanan Kapı: Proinflamatuar Sitokinler
Dr. Feyza Arıcıoğlu
18 Haziran 2020, Perşembe
21:00-22:00
Türkiye'de Psikiyatri Poliklinik Uygulamaları ve Psikoterapiler
Dr. Erol Göka
19 Haziran 2020, Cuma
21:00-22:00
Empatinin Nörobiyolojisi ve Klinikte Kullanımı
Dr. Çiğdem Şahbaz
20 Haziran 2020, Cumartesi
21:00-22:00
Psikodinamik Psikoterapi Bize Ne Vaat Ediyor?
Dr. Serhat Çıtak
22 Haziran 2020, Pazartesi
21:00-22:00
Tekrarlayıcı Düşünme Biçimleri
Dr. Fatih Yavuz
23 Haziran 2020, Salı
21:00-22:00
İlk Görüşmenin İncelikleri, Öncelikleri
Dr. Mesut Yıldız
24 Haziran 2020, Çarşamba
21:00-22:00
DEHB Klinik Tanı Sorunları ve Tedaviye Etkileri
Dr. Mücahit Öztürk
25 Haziran 2020, Perşembe
21:00-22:00
Psikoterapi ve Anlam Sorunu
Dr. Kemal Sayar
26 Haziran 2020, Cuma
21:00-22:00
İşlevsel Bağlamsalcılık Temelli Travma Yaklaşımı
Dr. Hasan Turan Karatepe
27 Haziran 2020, Cumartesi
21:00-22:00
Günümüzde Psikiyatri Pratiğinde Salt Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Psikoterapiler Yeterli mi? Koruyucu ve İntegratif Psikiyatriye Doğru
Dr. Mesut Çetin